ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดอนจั่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

10 ก.พ. 64 964