แหล่งท่องเที่ยว

 

ปรางค์พะโค

  

 

ปรางค์พะโค  :  เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาว ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน 3 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียง 2 หลัง มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปเกือกม้า ทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ได้พบชิ้นส่วนหน้าบันที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบาปวนในราวพุทธศตวรรษที่16 ปัจจุบันเก็บรักษา ไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณปรางค์พะโค ทั้งที่เป็นรูปประติมากรรม ลวดลายประดับอาจกล่าวได้ว่า เทวรูปสวมภูษาแบบสมพต จีบเป็นริ้วชักชายออกมาเป็นวงโค้งขนาดใหญ่เบื้อง หน้ากับทั้งมายภูษาหางปลา 2 ชั้นห้อยตกลงมา ยิ่งกว่านั้นที่หน้าอกมีการประดับลวดลายอันเป็นศิลปะเขมรแบบ เกาะแกร์ ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 15 ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบปราสาทพะโคแห่งนี้ นอกจากนี้แล้วเทวสตรีประดับผนังก็นุ่งผ้าและมีเครื่องประดับเกศาแบบศิลปะเขมรสมัยบันทายศรี ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 อย่างไรก็ดี ทับหลังประดับโบราณสถานหลายชิ้นยังแสดงถึงอิทธิพล ของศิลปกรรมเขมรแบบเกลียงหรือคลังและปาปวนอยู่ เช่นการที่ท่องพวงมาลัยคลี่คลายออกจากด้านล่าง ของมกร จะมีพวงอุบะแบ่งเสี้ยวของทับหลังอันเป็นแบบเฉพาะของศิลปะเขมรแบบปาปวน

 

 

สถานที่ตั้ง :  ต.กระโทก อ.โชคชัย จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2071 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ริมถนนทางด้านขวามือ

 

สภาพปัจจุบัน  : โบราณสถาน  "ปราสาทปรางค์พะโค"