กองช่าง

นายธรรณพ นิลสลับ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
097-1923569

นายทักษะธนา รำมะเริง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
061-6916639