ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปี 2565 ชมกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นประปาชนทั่วชนทั่วไป และ เยาวชนอายุไม่เิน 16 ปี และกีฬาเปตอง ทีมผสม ณ สนามโรงเรียนบ้านดอน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม และวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

8 ก.ค. 65 335