วิสัยทัศน์ (Vision)      “สุขภาพดี การศึกษาทั่วถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ นำการพัฒนา ”


องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก

นายก อบต.

090-8307718องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

นายพลกฤต  วงศ์ศักดา

ปลัด อบต.

088-5828398

 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาพกิจกรรม

     โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..>>>

     โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยล..>>>

     โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ใส่ใจสุขภาพจิต เด็กและเยาวชนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..>>>

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายโรจน์ถึงคลองวังกระทะ) บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 7
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายทองหย่อมถึงเหมืองชลประทาน หมู่ 5 บ้านพะโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 5
  3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายโรจน์ถึงคลองวังกระทะ) บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 อ่าน 19
  4.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเข้าบ้านนางสองศรี บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 อ่าน 21
  5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายโรจน์ถึงคลองวังกระทะ) บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 22ID Line : obt-kratoke


วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.204.181.91
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 124 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4618 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 57098 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1774091 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 พ.ค. 2550