วิสัยทัศน์ (Vision)      “สุขภาพดี การศึกษาทั่วถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ นำการพัฒนา ”


องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก

นายก อบต.

090-8307718องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

นายพลกฤต  วงศ์ศักดา

ปลัด อบต.

088-5828398

 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาพกิจกรรม

     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ..>>>

     การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กระโทก ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16 มกราคม 2566..>>>

     การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กระโทก ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565..>>>

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายทองหย่อมถึงเหมือนชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 6
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายทองหย่อมถึงเหมือนชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 5
  3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายทองหย่อมถึงเหมือนชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อ่าน 9
  4.  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งสระวัดดอนถึงถนนสายเข้าบุตาเหมา หมู่ที่ 3 บ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 23
  5.  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 127ID Line : obt-kratoke


วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.240.77
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 20 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 803 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 38824 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1755817 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 พ.ค. 2550