องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ


14 มิ.ย. 62 (0)

     การประชุมสภาอบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562


14 มิ.ย. 62 (0)

     การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


7 มิ.ย. 62 (0)

     กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ร่วมกับกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกระโทก ได้ดำเน


4 มิ.ย. 62 (19)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  จดหมายข่าว ฉบับที่ 33  
  2.  แผ่นพับพระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าว พรบ.40 
  3.  แผ่นพับ 
  4.  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ 
  5.  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.กระโทก (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ๔L หมู่ที่ ๑๐ บ้าน  
  2.  จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด17 ฟุตพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ 
  3.  ประกาศการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.6,13 
  4.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9 บ้านโบสถ์ 
  5.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2 บ้านหนองคล้า 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างซ่อมแซมทำนบคลองสาระเทศ บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 11 ก.ค. 2562 อ่าน 2
  2.  จ้างซ่อมแซมทำนบคลองสาระเทศ บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 11 ก.ค. 2562 อ่าน 2
  3.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 ก.ค. 2562 อ่าน 5
  4.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 ก.ค. 2562 อ่าน 3
  5.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 ก.ค. 2562 อ่าน 5

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
  1.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 62  
  2.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 61 
  3.  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 62 รอบ 6 เดือน 
  4.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 61 
  5.  รายงานการรับ-จ่ายจริง ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.  
  2.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน 
  3.  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ประจำปี 2561 
  4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2561 
  5.  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.กระโทก ปี 60 

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  คำสั่งแต่งตั้งจัดตั้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/เจ้าหน้าที่  
  2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.กระโทก 
  3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของอบต.กระโทก 
  4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.กระโทก 
  5.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจการสภา/รายงานการประชุม
  1.  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
  2.  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.กระโทก ประจำปี 2562 
  3.  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 
  4.  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 
  5.  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

122   ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา ..>>> โดย เมืองแปะพาเที่ยว* วันที่ 10 ก.ค. 6   อ่าน 8 ออกความเห็น 0
121   รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำ ..>>> โดย ดาวเหนือ* วันที่ 17 เม.ย   อ่าน 51 ออกความเห็น 0
120   จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคร..>>> โดย ดาวเหนือ* วันที่ 17 เม.ย   อ่าน 56 ออกความเห็น 0
119   รับโอน จพง.ธุรการไหมครับ..>>> โดย ตุ้ย วันที่ 12 มี.ค   อ่าน 88 ออกความเห็น 0
117   โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ..>>> โดย เดลส์เน็ท* วันที่ 7 เม.ย.   อ่าน 319 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก

นายก อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ปลัด อบต.  
  
  
  
  


ip ของคุณ คือ 3.92.28.84
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 366 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7380 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1612199 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 พ.ค. 2550
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ก.ค. 2562
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    


   อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา..>
   อบต.ท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย..>
   อบต.ทุงอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา..>
   อบต.โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา..>
   อบต.ท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา..>
   

   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา..>
   

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น..>
   สถ.ชวนเที่ยว
   เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ..>
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน..>
   สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์..>