องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


กองช่าง


นายธรรณพ นิลสลับ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายทักษะธนา รำมะเริง
นายช่างโยธาชำนาญงาน