องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
146 หมู่ 5 บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 093-526-0870 โทรสาร 044-000371
E-mail : webmaster@kratoke.go.th , kratoke_obt@hotmail.com


เพียงคุณกรอกรายละเอียด คำถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

เชิญกรอกข้อมูลเลยครับ...