ประกาศ - คำสั่ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางอัสฟัลท์คอนกรีต จากสะพานท่าจานถึงสามแยกชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้าน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

9 ก.พ. 64 660