ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

8 ก.พ. 66 49