ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายและแนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

24 ก.พ. 66 47