องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด17 ฟุตพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง