องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น  ทุกยี่ห้อ  จากงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อ เพื่อการศึกษาอื่นไ มอบให้ศูนญ์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเอกสารที่เกี่ยวข้อง