องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  | 1   
แบบฟอร์มขออนุญาตขุดดินถมดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง